Phỏng vấn Co-Founder Nick La, Weploy

Give It A Nudge show

 

 

 

Tin Tức Khác

Weploy chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ 02.03.2023

Weploy chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ 02.03.2023

Sau thời gian 3 tháng thử nghiệm, tháng Ba năm 2023, Weploy rất vui mừng khi đã chính thức ra mắt và hoạt động như ứng dụng kết nối và cung ứng nhân sự chất lượng cao đầu tiên tại Việt Nam đến từ Úc.

Doanh nghiệp sử dụng Weploy - Asana

Doanh nghiệp sử dụng Weploy - Asana

“Mở rộng quy mô đội Sydney của chúng tôi với Weploy có nghĩa là chúng tôi có thể theo kịp tốc độ phát triển toàn cầu nhanh chóng của mình, trong một thị trường mới đối với chúng tôi. Việc sử dụng Weploy để cắt giảm quy trình tuyển dụng của chúng tôi giúp các nhóm tập trung vào những gì họ làm tốt nhất ”.

Weploy recruiting investors for $15m round

Weploy recruiting investors for $15m round

The business - an on-demand temporary staffing platform connecting pre-qualified casual workers experienced in customer service and administration with the likes of Volkswagen and UniSuper - is seeking to raise $15 million, in exchange for a small equity stake in the company.